De kracht
van waardering

Bij het motiveren van medewerkers speelt waardering een grote rol. Het zorgt voor een trots gevoel, zelfvertrouwen, werkplezier en een versterking van het teamgevoel*. Redenen genoeg om het waarderen van medewerkers hoog op de agenda zetten.

*Gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Perspective i.s.m. Makro Kerstpakketten

Dankzij onze talrijke onderzoeken op het gebied van waardering op het werk, hebben wij verschillende belangrijke inzichten verkregen. Zo ontdekten we dat waardering bestaat uit drie pijlers: Aandacht, erkenning en beloning. Alleen als alle drie de elementen aanwezig zijn, wordt waardering als oprecht en gemeend ervaren en draagt het bij aan het positieve effect
van waardering. Deze inzichten hebben voor ons de basis gelegd voor het opstellen van de Makro Waarderingsformule:

Makro Waarderingsformule

De kracht
van waardering

Bij het motiveren van medewerkers
speelt waardering een grote rol. 
Het zorgt voor een trots gevoel,
zelfvertrouwen, werkplezier en een
versterking van het teamgevoel*.
Redenen genoeg om het waarderen
van medewerkers hoog op de agenda
zetten.

*Gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Perspective i.s.m. Makro Kerstpakketten

Makro Waarderingsformule

Dankzij onze talrijke onderzoeken op het gebied van waardering op het werk, hebben wij verschillende belangrijke inzichten verkregen. Zo ontdekten we dat waardering bestaat uit drie pijlers: Aandacht, erkenning en beloning. Alleen als alle drie de elementen aanwezig zijn, wordt waardering als oprecht en gemeend ervaren en draagt het bij aan het positieve effect van waardering. Deze inzichten hebben voor ons de basis gelegd voor het opstellen van de Makro Waarderingsformule:

Aandacht

Erkenning

Beloning

Waardering

+

+

=